เซี้ยมสำเร็จรูป

เซี้ยม

เซี้ยมพีวีซีผลิตจำาพีวีซีเกรดดี ขนาด.08X15X15 ยาว 2 มตร

เซี้นมมีไว้จับมุม เพื่อมุมคม มุมสวย ประหยัดเวลาการทำงาน ละต้นทุนงานก่อสร้าง

ใส่ความเห็น