เซี้ยมช่วยลดต้นทุนงานก่อสร้าง

www.pvc-kwproducts.con

ลดต้นทุนงานก่อสร้าง
งานจับเซี้ยม เป็นงานที่ใช้เวลาค่อนข้างเยอะงานละเอียดในวงการก่อสร้างได้ผลิตสินค้าที่เป็นตัวช่วยในงานก่อสร้าง ประหยัดค่าแรง ประหยัดเงินผู้รับเหมา เจ้าของโครงการ
คือ เซี้ยมพีวีซี,เซี้ยมสำเร็จรูป,เซี้ยมอลูมิเนียม,
เซี้ยมคือ เส้นเป็นลักษณะส่ามเหลี่ยม มีสัน มีขา
ใช้เป็นแนวในการจับมุม เสา มุมต่างๆ ในงานก่อสร้างให้มีมุม คม สวยงาม
ในงานโครงการทั่วไปที่นิยมใช้
มุมสัน6มม.ขา15มมทั้ว2ข้าง
6x15x15ในวงการก่อสร้างเรียกแบบนี้

ใส่ความเห็น