สามเหลี่ยมลบมุม

สามเหลี่ยมลบมุมพีวีซี

     ใช้ในการก่อสร้างโดยใช้แทนบัวไม้สามเหลี่ยม เกิดมุมลบขึ้นที่งานเมื่อถอดแบบออกมา เช่น งานเสาลบมุม งานราวสะพาน งานแนวขอบฟุตบาท

คุณสมบัติของสามเหลี่ยมลบมุมพีวีซี

1.  สามารถตอกตะปูยึดเข้ากับไม้แบบได้

2.  ใช้ได้หลายครั้งกว่าบัวไม้สามเหลี่ยม

3.  งานที่สำเร็จออกมาได้มุมสวยกว่าไม้สามเหลี่ยม

4.  สามารถใช้กาวยางยึดติดกับแบบได้ กรณีที่แบบเป็นเหล็ก

5.  ช่วยลดต้นทุนด้านวัสดุ แรงงาน

ขนาดของสามเหลี่ยมลบมุมพีวีซี แบบกลวง

มีขนาด  15 มม.,  20 มม.,  25มม.,  30 มม.,  35 มม.,  42 มม. และ 65 มม.

ความยาวมาตรฐาน 2.00 เมตร, 2.50 เมตร, 2.70 เมตร และ 3.00 เมตร


สามเหลี่ยมลบมุมพีวีซี แบบตัน

     ใช้ในการก่อสร้างโดยใช้แทนบัวไม้สามเหลี่ยม เกิดมุมลบ ขึ้นที่งานเมื่อถอดแบบออกมา เช่น งานเสาลบมุม งานราวสะพาน งานแนวขอบฟุตบาท

คุณสมบัติของสามเหลี่ยมลบมุมพีวีซี

1.  สามารถตอกตะปูยึดเข้ากับไม้แบบได้

2.  ใช้ได้หลายครั้งกว่าบัวไม้สามเหลี่ยม

3.  งานที่สำเร็จออกมาได้มุมสวยกว่าไม้สามเหลี่ยม

4.  สามารถใช้กาวยางยึดติดกับแบบได้ กรณีที่แบบเป็นเหล็ก

5.  ช่วยลดต้นทุนด้านวัสดุ แรงงาน

ขนาดของสามเหลี่ยมลบมุมพีวีซี แบบตัน

มีขนาด     20 มม.,  25มม. และ  30 มม.

ความยาวมาตรฐาน 2.00 เมตร, 2.50 เมตร, 2.70 เมตร และ 3.00 เมตร

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.