ร่องอลูมิเนียม

ใช้สำหรับตกแต่งเซาะร่องผนัง เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม ช่วยให้ร่องที่ได้เป็นแนวตรงสม่ำเสมอ และคงทน อีกทั้งยังสามารถดัดแปลงเป็นกรุยเชิงทั้งพื้นและผนังได้ด้วย

ขนาดของร่องอลูมิเนียม
มีขนาด 10 มม. และ 15 มม.

สีของร่องอลูมิเนียม
สีอลูมิเนียม และ สีเงินเงา

ขนาดความยาว
ความยาวมาตรฐาน 2.00 เมตร