ร่องพีวีซี

ร่องพีวีซี

      ร่องพีวีซีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพีวีซีเกรดพิเศษ ด้วยการออกแบบเส้นพีวีซีเพื่อความสะดวกสำหรับการใช้งานฉาบปูนในการก่อสร้าง ใช้สำหรับการทำร่องในผนังเพื่อให้น้ำที่ไหลลงมาตามผนังถูกแบ่งออกไป สามารถใช้สีทาทับได้ ช่วยให้ร่องที่ได้มีแนวตรงสม่ำเสมอและสวยงามกว่าการเซาะด้วยไม้หรือเหล็ก

คุณสมบัติของร่องพีวีซี
1. ช่วยให้ร่องเป็นแนวตรงสม่ำเสมอและสวยงามกว่า การเซาะด้วยไม้หรือเหล็ก
2. สามารถใช้สีน้ำมันหรือสีพลาสติกทาทับได้

ขนาดของร่องพีวีซี มีขนาด 6 มม., 10 มม., 15 มม., 20 มม., 25 มม., 30 มม. และ 50 มม.
ขนาดความยาว ความยาวมาตรฐาน 2.00 เมตร
สีของร่องพีวีซี   สีขาว สีเทา สีครีม

วิธีการติดตั้ง
1. หาแนวระดับที่ต้องการเซาะร่องโดยขึงเชือกหรือเอ็น
2. รดน้ำบริเวณที่ต้องการเซาะร่อง
3. ติดตั้งร่อง โดยให้ขอบของร่องแนบกับเชือกหรือเอ็นที่ขึงไว้ แล้วป้ายปูนเค็มทั้ง 2 ข้างของร่อง
4. เมื่อปูนแห้งและร่องยึดติดแน่นแล้วก็ทำการฉาบผนังได้