จมูกบันไดสแตนเลส

    ใช้สำหรับเข้ามุมบันไดหรือพื้นที่ต้องการกันลื่น ใช้ติดตั้งกับงานพื้นบันไดทั่วไป เช่น บันไดหินขัด บันไดเซรามิค บันไดหินอ่อน ฯลฯ เพื่อช่วยป้องกันความลื่นชัน และเพื่อป้องกันการแตกร้าวให้กับพื้นผิวดังกล่าว ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายในขณะก้าวเดิน ด้วยคุณสมบัติของสแตนเลสจึงมีความคงทนไม่เป็นสนิม อายุการใช้งานยาวนาน จึงสามารถติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร
วิธีการใช้งาน
ฝังไปกับปูนในบริเวณมุมบันได แล้วจึงปูกระเบื้อง หรือวัสดุอื่นที่นำมาใช้งานต่อไปจนจบงาน ความหนาของวัสดุที่นำมาใช้งานขนาดเท่าใดก็ได้
ขนาดความยาว ความยาวมาตรฐาน 2.4 และ 3.00 เมตร